+  Navigace

Přestavby LPG Chrudim-Pardubice

Přestavby LPG

lpg Uvažujete o alternativním palivu do Vašeho vozidla, tedy přestavbě vozu na pohon LPG. Chtěli byste získat více informací o LPG, LPG přestavbách či plynovém zařízení vhodném do Vašeho vozu. Naše stránky by Vám měly na tuto otázku dát odpověď.

LPG

LPG neboli zkapalněný ropný plyn je směsí uhlovodíkových plynů - propanu, butanu a směsí propan- butanu, který je také známý jako (auto-gas), a to díky své vynikající vlastnosti jako motorové palivo.

Je přírodního původu a získává se jako doprovodný produkt při těžbě zemního plynu (60%) a rafinaci ropy (40%), je tedy převážně získáván z fosilních zdrojů energie.

Za normálních podmínek je propan-butan v plynné podobě, ale poměrně snadno je ho možné ochlazením nebo stlačením převést do kapalného stavu. Zkapalněním pak zmenší svůj objem asi 260 krát.

Svými fyzikálními vlastnostmi se LPG řadí mezi tzv. "čistá" paliva, která se při hoření zcela spálí a vyprodukují významně méně škodlivin než většina jiných současných paliv.

LPG je netoxické a v případě úniku paliva se rychle vypaří. Na rozdíl od benzínu a nafty zde tedy nehrozí kontaminace půdních a vodních zdrojů.

LPG se v motorech projevuje jako kvalitní palivo, výkonem a spotřebou srovnatelné s benzínem nebo naftou. Cena LPG je ovšem podstatně nižší a to téměř o polovinu.

Přestavba na LPG

Na základě osvědčení vydaných Ministerstvem dopravy ČR můžeme provést přestavbu na lpg a schválit do provozu téměř každý automobil s benzinovým pohonem. Dle typu motoru je možné vybrat vhodné plynové zařízení pro dané vozidlo.

Bezpečnost

Odborně provedené a revidované přestavby LPG jsou několikanásobně jištěny proti vznícení.

Nádrž s plynem proto i při požáru vozidla nemůže explodovat,ale plyn je postupně jistícím ventilem odpouštěn mimo vozidlo. Zde je tedy rozdíl oproti benzinovým nádržím, které explodovat mohou.

Výhody přestavby LPG

Ekologie - emisní hodnoty COX jsou oproti benzínu jen 20%, CO2 15%, nespálené HC asi 50%, CO dokonce nula! LPG také méně zatěžuje katalyzátor.

Cena - Proti ceně benzínu je cena 1 litru LPG cca poloviční a šetří Vaši peněženku.

Od 1.1.2009 jsou vozidla s přestavbou na LPG osvobozena od platby silniční daně, to znamená roční úsporu 1.800 - 4.200,- Kč

Zkušenost – Naše firma se již 15 let zabývá zabývá přestavbou a servisem vozidel na LPG a získala mnoho zkušeností v tomto oboru.

Bezpečí - veškerá zařízení používaná pro přestavby LPG nakupujeme od renomovaných firem a veškeré používané komponenty odpovídají legislativním předpisům.

Obraťte se na nás, využijte našich zkušeností s realizací přestavby.Budeme velmi rádi, vyberete-li si pro přestavbu vozidla na LPG právě naší firmu.

Autoservis AUTO-LEMI s.r.o. se nachází v obci Bylany u Chrudimi u silnice I. třídy na trase Chrudim-Heřmanův Městec cca 10 km od Pardubic.Na vaše dotazy rádi odpovíme na tel:603496718 nebo 469687110.

Postup přestavby na LPG

sestava lpg nova sluzba lpg nova sluzba lpg

Před přestavbou vozidla na LPG provedeme kontrolu motoru za použití moderního diagnostického zařízení, se zaměřením na správné řízení bohatosti směsi .... a to zdarma. Pro stanovení ideálního typu LPG zařízení a tím i ceny přestavby,doporučujeme Vaší osobní návštěvu u nás. Pro výběr vhodných komponentů zohledníme jednak Vaše představy (zejména velikost, typ a umístění nádrže) tak i technické možnosti (zejména elektronická kompatibilita a prostorové uspořádání v motorovém a zavazadlovém prostoru).

Spočítáme návratnost investice do přestavby LPG systému pro Váš vůz na základě aktuální ceny LPG a průměrného počtu ujetých kilometrů. V případě potřeby vypracujeme kalkulaci pro přestavbu LPG..

Po dokončení přestavby na LPG

Provedeme po ujetí cca 1000 km bezplatnou kontrolu a eventuelní seřízení plynového systému

Provádíme záruční a pozáruční servis, pravidelné revize a měření emisí.

Výhody přestavby Vašeho vozidla u naší firmy

Po montáži Vám poskytneme stálou slevu 0,30 Kč na litr paliva LPG na naší čerpací stanici.

V případě přestavby LPG se systémem firmy ELPIGAS Vám bude poskytnuta Sleva 0,50hal na 1 litr LPG v celé síti čerpacích stanic FLAGA

Gasclub LOGO ELPIGAS

Typy systémů používaných pro přestavby LPG

LPG systémy se dělí do čtyř skupin - generací, a to dle použití pro určitý palivový systém automobilu

I. Generace přestavby lpg se systémem s centrálním směšovačem pro karburátová vozidla

Do vozidel vybavených karburátorem se běžně používá pro přestavby LPG systém s centrálním směšovačem. U tohoto systému I. generace je bohatost nasávané směsi regulována škrtícím šroubem, který je umístěn v plynové hadici mezi reduktorem a směšovačem. U systému I. generace není možné zajistit optimální dávku paliva v různých režimech práce motoru (obohacení směsi při zrychlení, ochuzení směsi při deceleraci atd...).Uvedený systém po přestavbě zaručuje bezproblémový chod motoru ,který nepotřebuje pro svoji funkci řídící elektronickou jednotku a má minimální nároky na údržbu. Lze ho použít pouze do vozidel starší výroby vybavených karburátorem např.Škoda ,Lada a.j.Za použití uvedeného zařízení dochází k nárůstu spotřeby o přibližně 1 litr na 100 km a ke snížení výkonu asi o 10%.

Uvedené zařízení má vzhledem k pořizovacím nákladům návratnost do jednoho roku (počítáno při ujetí 15000 km/rok).

Orientační ceník pro přestavby na lpg u vozidel s karburátorem

Verze s karburátorem

Značka systému

BRC-LOVTEC

Cena

10.000,-Kč - 11.000,-Kč

Ve výše uvedeném ceníku je zahrnuto: - Přestavba LPG práce plus materiál přestavby
- Seřízení po ujetí 1000 km nebo do 1 měsíce po montáži LPG
- Vyřízení dokumentace k přihlášení provedené přestavby na Městském úřadě
- Ceny jsou uvedeny s DPH 21%
- V ceně není zahrnuto naplnění nádrže palivem

II. Generace přestavby lpg s jednobodovým systémem vstřikování lpg

Instalace II. generace je určena do vozidel s jedno nebo vícebodovým vstřikování benzínu s katalyzátorem a se sondou lambda.

V těchto vozidlech není možné montovat zařízení I. generace, jelikož hrozí poškození katalyzátoru a zhoršení emisí. Zařízení II. generace funguje na stejném principu jako zařízení I. generace, ale optimální dávkování paliva je zajištěno servomotorem ovládaným samostatnou řídící jednotkou LPG, která na základě informací získaných z originálních snímačů motoru upravuje palivovou směs plyn-vzduch. Je vhodný pro přestavby starších vozidel se vstřikováním benzínu a řízeným katalyzátorem používáme plynová zařízení ,která jsou vybavena navíc vlastní programovatelnou řídící jednotkou a řízeným krokovým motorem.

U přestavby tohoto systému LPG probíhá startování motoru na benzín a po dosažení požadované teploty a otáček se systém automaticky přepne na plyn. Systém je vybaven potřebnou elektronikou pro zabezpečení bezproblémového chodu motoru a lze ho používat v různých úpravách jak pro motory vybavené jednobodovým vstřikováním paliva např.(monotronic)tak pro vícebodové vstřikování paliva např. (Mpi) u kterých bude v některých případech nutné doplnit systém montáží protišlehové klapky.

Investice do přestavby tohoto zařízení je ekonomická i pro vozy se starším datem výroby. Technické parametry spotřeby a výkonu jsou o něco příznivější proti plynovým zařízením bez vlastní elektronické řídící jednotky.

Orientační ceník pro přestavby vozidel s jednobodovým systémem vstřikováníCeník přestavby LPG pro vozidla značky ŠKODA

FAVORIT, FELICIA 1,3 monovstřik

Značka systému

BRC-LOVTEC

Cena

13.500,-Kč - 15.500,-Kč

FELICIA 1,3 Mpi

Značka systému

BRC-LOVTEC

Cena

14.000,-Kč - 17.500,-Kč

Ceník přestavby LPG pro vozidla s jedno a vícebodovým vstřikováním určená pro vozidla plnící normu EURO 3

ZNAČKA LPG ZAŘÍZENÍ

BRC-LOVTEC-ELPIGAS

4 - válcové vozy - monovstřk

15.000,-Kč - 16.000,-Kč

4 - válcové vozy - vicebod. vstřik. benzinu

16.000,-Kč - 20.000,-Kč

6 - válcové vozy - vicebod. vstřik. benzinu

20.000,-Kč - 22.000,-Kč

Uvedené ceny jsou s DPH.

Ve výše uvedeném ceníku je zahrnuto: - Přestavba LPG práce plus materiál přestavby.
- Seřízení po ujetí 1000 km nebo do 1 měsíce po montáži LPG.
- Vyřízení dokumentace k přihlášení provedené přestavby na Městském úřadě.
- Ceny jsou uvedeny s DPH 21%
- V ceně není zahrnuto naplnění nádrže palivem. - Provedení s toroidní nádrží je bez příplatku.

IV. Generace přestavby lpg s použitím sekvenčního vstřikování

Instalace IV. generace plynového zařízení

Prozatím posledním vývojovým stupněm je tzv. sekvenční vstřikování plynu, které je určené pro nejnovější typy automobilů s normou EURO 4.

Do moderních typů vozidel (cca po roku výroby 2000) , kde díky vysokým nárokům na přesnost řízení palivové směsi a dodržení předepsaných emisních limitů, nabízíme pro přestavby systém sekvenčního vstřikování plynu. Přísun paliva je zde řešen pro každý válec zvlášť, za použití elektronicky řízených vstřikovacích trysek. Výkon motoru při provozu na plyn se prakticky neliší od výkonu při jízdě na benzín.

Princip činnosti je poměrně jednoduchý– výstup pro ovládání vstřikovače benzínové řídící jednotky se přepojí na plynový vstřikovač prostřednictvím plynové korekční jednotky. Tato plynová korekční jednotka jen přepočítá velikost otevíracího pulsu tak, aby bylo dávkováno místo benzínu odpovídající množství plynu.Plně funkční tak zůstávají všechny původní funkce motoru, vozidlových systémů jízdní dynamiky i palubní diagnostiky.Tento systém plynové instalace je nabízen ve dvou verzích, a to dávkování plynné fáze a vstřikování kapalné fáze LPG.Spotřeba LPG je přibližně o 5-8% vyšší, než spotřeba benzínu.

Pro přestavby na LPG s použitím sekvenčního vstřikování paliva používá naše firma systémy od několika výrobců. Tato možnost poskytuje zákazníkům po konzultaci s naší firmou výběr toho nejvhodnějšího zařízení pro jeho vozidlo s ohledem na kvalitu, spolehlivost a cenu vybraného zařízení.

Orientační ceníky pro přestavby LPG se sekvenčním vstřikováním LPG

Polský výrobce - italské komponenty

Značka LPG zařízení

AC - STAG 4

AC - STAG 300 plus

AC - STAG 300 premium

3 - válcové vozy

21.000,-

23.000,-

25.000,-

4 - válcové vozy do 75 kw

21.000,-

23.000,-

25.000,-

4 - válcové vozy nad 75 kw

22.000,-

23.500,-

26.500,-

4 - válcové vozy TURBO

24.000,-

25.500,-

27.000,-

5 - válcové vozy do 120 kw

-

24.500,-

28.000,-

5 - válcové vozy nad 120 kw

-

26.500,-

28.500,-

6 - válcové vozy do 120 kw

-

28.000,-

30.000,-

6 - válcové vozy nad 120 kw

-

28.500,-

31.000,-

8 - válcové vozy

-

31.500,-

32.500,-

Uvedené ceny jsou s 21 % DPH.

Sada Stag 300-6 plus s LPG vstřikovači Valtek 34

Provedení přestavby LPG s toroidní nádrží je bez příplatku, uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Logo Elpigas

Sekvenční vstřikování plynu ELPIGAZ

STELLA OMVL - Italský výrobce

Sekvenční vstřikování plynu je určeno do vozidel, která mají vícebodové vstřikování benzinu s katalyzátorem, lambda sondou a systémem diagnostiky EOBD a OBDII.Pod značkou ELPIGAZ nabízíme široký sortiment výrobku a tím i možnost vícero řešení pro montáž zástavby do vozidel.

  • vysoká kvalita za příznivou cenu
  • shodné parametry funkce motoru na plyn a benzín
  • rychlá, jednoduchá montáž a servis
  • kompatibilní se systémem diagnostiky EOBD, OBDII
  • splňuje nejpřísnější emisní předpisy

Odbornou montáž LPG zařízení Vám zajistí všechny smluvní dílny montážní sítě ELPIGAS, které mají dlouholeté zkušenosti s přestavbou vozů na pohon LPG/CNG.

V našich typových instalacích používáme výhradně elektroniku od italských výrobců AEB, TOMASETTO a jiné obdobně jako systémy LOVATO, LANDIRENZO, TARTARINI a další renomované značky.

STELLA - OMVL - Italský výrobek

>
PŘESTAVBY LPG SE SYSTÉMY OMVL
PLNÍ NORMU EURO 3 4 PLNÍ NORMU EURO 3 4
Značka OMVL X X OMVL X X

Popular Line

EXCLUSIVE Line
Počet válců Cena Cena
3 VÁLEC 22 000,- X 25 000,- X X
4 VÁLEC 22 000,- X 25 000,- X X
5 VÁLEC --- 29 000,- X X
6 VÁLEC --- 30 000,- X X
8 VÁLEC --- 32 000,- vstřikovače ROSSO- DREAM X X
8 VÁLEC --- 35 000,- vstřikovače I PLUS X X


>
PŘESTAVBY LPG SE SYSTÉMY STELLA EOBD
PLNÍ NORMU EURO 3 4 PLNÍ NORMU EURO 3 4 PLNÍ NORMU EURO 3 4
Značka STELLA X X STELLA X X STELLA X X

Popular Line

COMFORT Line

EXCLUSIVE Line
Počet válců Cena Cena Cena
3 VÁLEC 21 000,- X 21 800,- X 24 900,- X X
4 VÁLEC 21 000,- X 21 800,- X 24 900,- X X
5 VÁLEC --- --- 27 000,- X X
6 VÁLEC --- --- 28 000,- vstřikovače ROSSO X X
6 VÁLEC --- --- 31 000,- vstřikovače 1 PLUS X X
8 VÁLEC --- --- 32 000,- vstřikovače ROSSO X X
8 VÁLEC --- --- 35 000,- vstřikovače 1 PLUS X X


>
PŘESTAVBY LPG SE SYSTÉMY ZENIT PRO
PLNÍ NORMU EURO 3 4
Značka
ZENIT LINE
X X
3 VÁLEC 22 000,- X X
4 VÁLEC 22 000,- X X
5 VÁLEC 25 000,- X X
6 VÁLEC 26 000,- X X
8 VÁLEC 29 000,- X X


PŘESTAVBY LPG SE SYSTÉMY COMPACT LINE
PLNÍ NORMU EURO 3 4
Značka
COMPACT Line
3 VÁLEC 20 500,- X
4 VÁLEC 21 000,- X

Pro výše uvedené přestavby LPG lze zvolit do sestavy několik variant různých komponentů dle kvality a ceny. Ve výše uvedeném ceníku je zahrnuto:

  • Přestavba LPG práce plus materiál přestavby.
  • Seřízení po ujetí 1000 km nebo do 1 měsíce po montáži LPG.
  • Vyřízení dokumentace k přihlášení provedené přestavby na Městském úřadě.
  • Ceny jsou uvedeny s DPH 21%
  • V ceně není zahrnuto naplnění nádrže palivem.-Provedení s toroidní nádrží je bez příplatku.IV. Generace přestavby lpg s použitím sekvenčního

Vstřikování lpg do vozidel s přímým vstřikem TFSi,FSi

Instalace IV. generace - TFSi, FSi.

Firma ELPIGAZ uvedla na trh plynové instalace do vozidel s přímým vstřikováním benzínu (FSI - Škoda, Volkswagen, AUDI, SEAT; JTS - Alfa Romeo, ...) pod obchodním označením STELLA 4DPI®.

Sekvenční vstřikování plynu STELLA 4DPI® (STELLA for Direct Petrol Injection) nyní umožňuje i přestavby motorů s přímým vstřikem benzínu do válců na LPG. Systém využívá úplně nové strategie, která zabraňuje poškození benzínových vstřikovačů při provozu vozidla na LPG.

Řídící jednotka, která je používaná u tohoto systému je odlišná od řídících jednotek, které se používají pro klasické sekvenční vstřikování. Z velké části se změnil jak hardware tak i software - řídící jednotka je chráněna dvěma novými patenty firmy AEB s.r.l.

Orientační ceník přestavby LPG zařízení pro motory FSi

Poznámka:

Před objednávkou přestavby na LPG potřebujeme znát kód motoru daného vozidla

Typ vozidla

OMVL

STELLA 4 Dpi

3 a 4 válec

od 34 000,-Kč

od 35 000,-Kč

5 a 6 válec

od 43 000,-Kč

od 44 000,-Kč

8 válec

od 46 000,-Kč

od 47 000,-Kč

Uvedené ceny jsou s 21 % DPH.

Ve výše uvedeném ceníku je zahrnuto:

- Přestavba LPG práce plus materiál přestavby.
- Seřízení po ujetí 1000 km nebo do 1 měsíce po montáži LPG.
- Vyřízení dokumentace k přihlášení provedené přestavby na Městském úřadě.
- Ceny jsou uvedeny s DPH 21%
- V ceně není zahrnuto naplnění nádrže palivem.

Řídící jednotka pro přímé vstřikování STELLA 4 Dpi

Nejnovější sekvenční vstřikování plynu "STELLA 4 DPI" (STELLA for Direct Petrol Injection) umožňuje přestavby vozidel na LPG, tedy instalaci plynového zařízení do vybraných motorů s přímým vstřikem benzínu (např. motory FSI Volkswagen).

Systém využívá úplně nové strategie, která zabraňuje poškození benzínových vstřikovačů při provozu vozidla na LPG.

Řídící jednotka, která je používaná u tohoto systému, je odlišná od řídících jednotek používaných pro klasické sekvenční vstřikování. Podstatným rozdílem je dokonalejší hardware i software. Řídící jednotka je chráněna dvěma novými patenty firmy AEB s.r.l.

Výběr kvalitních plynových vstřikovačů zajišťuje u typových přestaveb ELPIGAS stabilní práci plynových systémů IV. generace bez závislosti na kvalitě tankovaného plynu.

Sekvenční vstřikování plynu STELLA 4 DPi je určeno především k přestavbě nejnovějších vozidel, které mají nejvyšší požadavky na elektronické a mechanické díly plynové instalace (stabilní reduktor, kvalitní elektronika a plynové vstřikovače ), zejména vozidel o vyšším obsahu a výkonu motoru u vozidel střední a vyšší třídy.

Řídící jednotka STELLA 4 DPI je vybavena svojí vlastní diagnostikou . V případě, že nastane závada na plynovém systému, neumožní další provoz na plynné palivo. Tím je zajištěna 100% ochrana motoru proti poškození. Vozidlo v takovém případě je stále funkční na benzín.

Schéma LPdi

ikonka pdf Vozy s přímým vstřikováním, u kterých lze realizovat přestavby LPG.

NOVÁ SLUŽBA : Provedení částečné přestavby LPG pro vozidla se zástavbou starších LPG systémů

nova sluzba lpg

V současné době nabízí naše firma novou službu a tou je provedení částečné přestavby LPG pro vozidla se zástavbou starších LPG systémů a to z důvodů problémů se spolehlivostí, výkonu nebo dostupností servisu v ČR.

Cena za takto provedené přestavby se určuje individuálně, dle rozsahu a náročnosti vykonaných prací, nebo typu a výkonu motoru vozidla do, kterého se přestavba LPG uskuteční

Orientační cen přestavby LPG pro nejpoužívanější 4 válcové motory do 100kW je cca 10 000,-Kč

Podrobné informace poskytneme na tel: 603496718

email:auto-lemi@seznam.cz.

Nádrže LPG a předepsaná maximální životnost

Nádrže LPG dodávané spolu se soupravami pro přestavby vozidel mají předepsanou maximální životnost 10 let od data výroby. V současné době u některých vozidel dochází k nutnosti výměny nádrží LPG. Tuto výměnu je možné provést výměnou válcové nádrže za válcovou, nebo nádrže v prostoru pro rezervu (toroidní) za nádrž stejného provedení. Je však možné provést výměnu náhradou válcové nádrže nádrží LPG do prostoru pro rezervní kolo nebo opačně.Výměnu lze provést i u vozidel z dovozu.

Nádrže toroidní Nádrže válcové

Cena za výměnu nádrže se odvíjí od ceny nádrže v závislosti na jejich objemu a provedení viz. uvedený ceník, a práce spojené s demontáží a zpětnou montáží.

ikonka pdf Přehledný ceník nejpoužívanějších nádrží zde

Firma AUTO-LEMI s.r.o. provádí výše uvedené výměny nádrží LPG včetně zápisu do příslušné dokumentace k vozidlu. K detailním informacím výměny nádrže LPG u Vašeho vozidla volejte nás kontaktujte. Přestavby LPG: 603496718.

Ochrana motoru a ventilových sedel s použitím přimazávání Flash Lube

Při spalování LPG/CNG dochází v prostoru válců motoru k vyšším teplotám a tím i k vyššímu teplotnímu zatížení výfukových ventilů a ventilových sedel. U některých typů motorů dochází k vyššímu opotřebení ventilových sedel než při provozu na benzín.Snížení opotřebení lze zajistit dávkováním přísady Flash Lube nebo VAP Saver která vytvoří na povrchu sedla ventilu ochranný film. Dávkování je řešeno regulovatelným ventilem umístěným na nádobce.

Spotřeba přimazávání Flash Lube, nebo VAP Saver je 10-15 kapek za minutu ve volnoběhu. Jeden ½ litr přísady zajistí ošetření ventilů na cca 8 000 - 15 000 km dle stylu jízdy a typu motoru.

Jeden litr směsi stojí cca 400,- Kč.

Montážní sada výše uvedeného zařízení stojí od 1500,-1800,-Kč.V současné době doporučují používání výše uvedených systémů výrobci vozidel značky Ford , OPEL a HYUNDAY u vybraných typů motorů .U ostatních značek použití přimazávání ventilů montujeme po dohodě nebo na přání zákazníků. Doplňující informace o možnostech montáže a použití přimazávání Flash Lube na tel: 603496718 email: info@auto-lemi.cz

Řešení problémů s rezervním kolem po provedené přestavbě na LPG

Jednou z možností jak při přestavbě vozidla na LPG vyřešit problém s rezervou, je využít nabídky výrobců a nahradit rezervu sadou na opravu pneumatik . Tato možnost vznikla se změnou vyhlášky č 238/2009 Sb.

Povinná výbava motorových vozidel je od 15. září 2009 nově upravena. Vyplývá to z vyhlášky č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí povinné výbavy většiny novějších aut již nebude rezervní kolo.

U dříve prodávaných modelů může být náhradní kolo nahrazeno prostředky pro bez demontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí v případě kladného stanoviska výrobce. Seznam dříve vyrobených vozidel u ,kterých může být rezervní kolo po přestavbě na LPG nahrazeno opravnou sadou najdete v tomto odkazu.

Dnešní znění vyhlášky již nenařizuje u většiny vozidel mít ve vozidle rezervní pneumatiku. Namísto toho řidiči stačí vozit sadu na opravu pneumatik. Je mnohem skladnější a její použití zvládne opravdu každý.

rezerva Slim
U opravné sady je použita, moderní směs vláken, polymerů , které se propojí v místě defektu a dokonale jej utěsní.Při opravě defektu je směs dopravena do pneumatiky, kde díky odstředivé síle otáčení vyhledá a utěsní poškozené místo Životnost opravených míst je vysoká, použitá směs v nádobě neztuhne a zůstává použitelná pro další použití.

Náhradní náplň do sady lze koupit i samostatně

Poloautomatická opravná sada SMART SPAIR OBSAHUJE:

Těsnící přípravek SLIME 500 ml
Výkonný 12 V kompresor s manometrem: nahustí středně velkou pneumatiku za 7 minut
2" hadici s rychlo-upínáním
Dlouhý napájecí kabel s A/C adaptérem pro připojení dalších přístrojů
Nástroj pro vyjmutí vložky ventilu a plnící hadičku
Adaptéry pro pneumatiky, míče, hračky, matrace a další nafukovací předměty
Kompletní návod k použití

Cena uvedené sady SMART SPAIR je 990,-Kč
Cena náhradní náplně je 280,-Kč

Budeme velmi rádi, vyberete-li si pro přestavbu na LPG právě naší firmu. Autoservis AUTO-LEMI s.r.o. se nachází se v obci Bylany u Chrudimi u silnice I. třídy na trase Chrudim-Heřmanův Městec cca 10 km od Pardubic.


V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na adrese:

AUTO-LEMI s.r.o . Bylany 81. PSČ 538 01

Bylany


Přestavby servis revize a montáže LPG

Tel:603496718,

469687110


Email:info@auto-lemi.cz

www.auto-lemi.cz

Fotogalerie

Přestavba LPG pardubice přestavba LPG chrudim LPG přestavby montáže LPG montáže LPG montáže LPG montáže LPG přestavby LPG ELOTEC přestavby LPG ELOTEC přestavby LPG ELOTEC přestavby LPG ELOTEC přestavby LPG ELOTEC přestavby LPG ELOTEC přestvby lpg postup přestvby lpg postup přestvby lpg postup přestvby lpg postup kabiny AVIA kabiny AVIA kabiny AVIA kabiny AVIA kabiny AVIA Přestavba LPG Přestavba LPG Přestavba LPG Přestavba LPG LPG Opel turbo LPG Opel turbo LPG Opel turbo Přestavby LPG Přestavby LPG Přestavby LPG Přestavby LPG Přestavby LPG Přestavby LPG Přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG Postup přestavby LPG přestavby LPG přestavby LPG přestavby LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG Průběh montáže LPG
+   Odběr novinek
+   Aktuální nabídka

Zetor 7201

K prodeji výměnným fondem motor Zetor 7201

Cena: 31.000,- Kč bez DPH

Motor AVIA 31.1 typ 712

K prodeji výměnným fondem Motor AVIA 31.1 typ 712

Cena: 35.000,- Kč bez DPH

AKCE

Při nákupu náhradních dílů v naší prodejně dostane zákazník slevu 20% z oficiálního ceníku za předpokladu, že využije při montáži naši autodílnu.

Cena: -20%

Nemrznoucí kapalina do chladičů (CS ANTIFREEZE G 11) 1l volně stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 65,-Kč / litr s DPH

Nemrznoucí kapalina do chladičů (CS ANTIFREEZE G 12) 1l volně stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 75,-Kč / litr s DPH

Motorový olej Classic Meduna PT 5W40 1l stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 94,-Kč / litr s DPH

Motorový olej Classic Meduna PT 10W40 1l stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 70,-Kč / litr s DPH

+   Poptávkový formulář


Jméno:* Tel.: Email:* Zpráva:* 2 + 4 =
* Povinné položky


Auto-Lemi, s. r. o. 2013 © All rights reserved.
Generální opravy motorů | Kabiny AVIA | Montáže LPG | Nemrznoucí kapalina | Motorové oleje | Náhradní díly | Pneuservis

Auto-Lemi, s. r. o.
Bylany 150 (81)
538 01 Bylany u Chrudimě
e-mail: info@auto-lemi.cz

mapa webu | partneři | admin