+  Navigace

Přestavby vozidel na ETANOL E85

Alternativní paliva – ETANOL - E85

Alkoholová biopaliva:

prestavby etanol E85 Bioethanol je ethanol vyráběný z rostlin obsahujících větší množství škrobu a sacharidů, nejčastěji z kukuřice, obilí, brambor, cukrové třtiny a cukrové řepy.

V automobilovém průmyslu ho můžeme využít jako palivo zážehových motorů. Při jeho spalování dochází ke snižování emisí CO2. Jeho předností je vyšší oktanové číslo cca 101. Široké uplatnění má jako automobilové palivo zejména v Brazílii.
E85-ETANOL je nové palivo pro benzínové motory

E85 se skládá z 85 % již zmiňovaného etanolu a 15 % benzínu

Proč přestavba na E85

prestavby etanol E85 Číslovka 85 v názvu paliva neznamená oktanové číslo, ale poměr čistého etanolu a klasického ropného benzínu.15% benzínu je do paliva přidáváno v našich klimatických podmínkách z důvodů snadnějšího startu v zimním období.

U běžných vozidel, které nejsou přizpůsobeny se většinou používá poměru 1:1 (natural 95 a etanol E 85). Výhodnější variantou než natural 95 a E85 v nádržích míchat a snažit se docílit co nejlepších výsledků pro daný typ vozidla je možnost, provést u vozidla přestavbu tak, že bude schopné spalovat směs v různém poměru paliva (natural 95 a E85) nebo 100% E 85.

Popis funkce přídavné jednotky pro přestavby na E 85 - ETANOL

prestavby etanol E85 Pro přestavbu vozidla na E 85 - ETANOL není nutná náročná úprava na vozidle. Ta spočívá v zapojení přídavné jednotky,která má za úkol na základě signálů z lambda sondy upravit množství kyslíku obsažených ve výfukových plynech tak , aby směs paliva nebyla příliš chudá, nebo bohatá.

Při spalování E85 - ETANILU bez přídavné jednotky je ve výfukových plynech vyšší množství kyslíku než u benzínu a signály z lambda sondy vyhodnotí řídicí jednotka jako jízdu na chudou směs. Tato situace může mít za následek podpálení ventilů motoru nebo naopak bohatá směs může poškodit katalyzátor.

V obou případech bude elektronika vozidla signalizovat závadu rozsvícením výstražné kontrolky motoru. V případě, zapojení přídavné jednotky se problémům vyhnete.Při jízdě na klasický benzín na úpravu směsi stačí původní jednotka, při jízdě na etanol se do úpravy směsi zapojí přídavná jednotka. Ta upraví směs tak, že poměr vzduchu a paliva ve směsi se přiblíží ideálu spalování E85 pro daný automobil.

prestavby etanol E85 Dalším důležitým faktorem pro přestavby a montáže přídavné jednotky je nižší zápalnost etanolu. Tato vlastnost způsobuje při nízkých venkovních teplotách špatný start. Přídavnou jednotku,kterou používáme má zabudované teplotní čidlo, podle kterého upraví vstřik, a tak startování s E85 už nebude problém.

Přídavné jednotky jsou určeny pro vozy s elektronickým vstřikováním paliva, jak jednobodovým tak vícebodovým. Pro 4,6,8 válcové motory.Výhody přestavby na E85 - ETANOL

 • U motoru ,který spaluje E85 se méně namáhají součástky i materiál ventily, hlava, písty, a ostatní části jsou vystaveny nižšímu teplotnímu namáhání, tvoří méně karbonu a usazenin
 • Etanol má vyšší oktanové číslo než benzín ,takže vozidla mají vyšší výkon motoru.
 • Tankovat etanol je výhodnější z důvodů jeho ceny, která je zhruba o třetinu nižší.
 • Vozidla ,která mají v TP zapsán pohon na etanol jsou osvobozena od silniční daně.
 • Přestavby na etanol jsou technicky nenáročné s minimem zásahu do původní konstrukce.
 • Do nádrže lze natankovat jak Benzín tak ETANOL E85.
 • Nízká pořizovací cena přestavby.
 • Bez nutnosti montáže přídavné nádrže.
 • Snížení emisí až o 70%

Nevýhody přestavby na ETANOL - E85

 • Etanol je méně výhřevný než benzín. Při jízdě na etanol se může zvýšit spotřeba.
 • Nižší zápalnost etanolu může u nepřestavěných vozidel při nízkých venkovních teplotách způsobit špatný start.
 • Zatím malé množství čerpacích stanic ,které nabízí palivo E85
 • Automobil by neměl mít korkové těsnění .Pro vozidla s korkovým těsněním není ethanol 85 vhodný,stejně tak pro automobily vyrobené v 70 a 80 letech ,které používaly gumové těsnění palivových systémů. Moderní palivové těsnění používané od devadesátých let je vyrobeno z materiálů, které jsou vůči ethanolu stálé a nehrozí nebezpečí jejich poškození.

Doporučené úpravy vozidla spojené pro přestavby na E85

 • Palivový filtr: Doporučujeme po ujetí cca 1000 km po přestavbě na E85 vyměnit palivový filtr a z důvodů ,že etanol má vlastnost rozpouštět usazeniny v palivové soustavy.
 • Zapalovací svíčky: Nižší zápalnost etanolu klade vyšší nároky na zapalovací soustavu vozidla, kterou doporučujeme překontrolovat s důrazem kladeným na stav zapalovacích svíček . Pro bezproblémový chod motoru je vhodné použít výkonnější zapalovací svíčky.

V nabídce máme řídicí jednotky pro většinu vyráběných vozidel.

Pro 4 až 8 válcové motory s vícebodovým systémem vstřikování paliva

Naše firma nabízí pro přestavbu na E85 konverzní kity FLEXCAR

Ceník přestavby s prací

FLEXCAR
Ceník přestavby s prací
4 válec FLEXCAR 3490,- Kč s DPH
6 válec FLEXCAR 5990,- Kč s DPH
8 válec FLEXCAR 6990,- Kč s DPH

Základní informace o jednotce FLEXCAR

Jednotka firmy FLEXCAR s.r.o. prodlužuje dobu vstřiku paliva do válce přesně v takovém množství, aby docházelo k dokonalému spalování paliva etanol E85. Jednotka FLEXCAR je určena pouze pro benzínové motory! Jednotka FLEXCAR má funkci studeného startu – start v zimě je bez problému. Jednotka je plně automatická – můžete jet na benzín, směs benzínu s ethanolem E85 či na čistý etanol E85. Dávkování potřebného množství paliva zajišťuje automaticky funkční lambda sonda. Jednotka funguje pouze u nepřímého vstřikování, u karburátorového motoru ji nelze použít prestavby etanol E85
prestavby etanol E85
prestavby etanol E85

prestavby etanol E85

NOVINKA

Pro přestavby vozidel na ETANOL E85

FLEXCAR Professional

Nová jednotka FLEXCAR Professional se zápisem do technického průkazu

Nová jednotka byla vyvinuta německým výrobcem pod označením FLEXCAR Professional. Jednotka prošla náročnými testy u společnosti DEKRA a je schválena Ministerstvem dopravy ČR pro přestavbu benzínových vozidel na etanol E85 a zapisuje se do technického průkazu. Díky speciálnímu algoritmu pozná jednotka automaticky natankované palivo. Věříme, že kombinace německé kvality a české ceny potěší všechny zájemce o přestavby.

Jednotka je vybavena čidlem teploty a snímá otáčky motoru. Díky těmto čidlům jednotka FLEXCAR Professional spolehlivě zvládne studené starty na Etanol E85, kdy dávkuje palivo přesně dle teploty motoru při studeném startu. Díky snímání otáček motoru jednotka reaguje a přesně dávkuje palivo v jednotlivých režimech chodu motoru.

prestavby etanol E85
Jednotka FLEXCAR Professional je vybavena autodetekcí paliva, která funguje na 90% všech automobilů a detekuje palivo ve 2 krocích. Mimo režimu autodetekce lze manuálním přepínačem nastavit režimy „Benzín“ anebo „Etanol E85“.

Jednotka FLEXCAR Professional je legální přestavba schválená Ministerstvem Dopravy ČR pro provoz na pozemních komunikacích a zapisuje se do Technického průkazu vozidla jako alternativní palivo Etanol E85.

Jednotka je vyvinuta a vyráběna v Německu.

Dokument o schválení zařízení ministerstvem dopravy ČR

Ceník pro přestavby s prací a zápisem do TP u jednotek FLEXCAR Professional

FlEXCAR Profesional
4 válec FLEXCAR Profesional 4680,- Kč s DPH
6 válec FLEXCAR Profesional 6480,- Kč s DPH
8 válec FLEXCAR Profesional 7480,- Kč s DPH

Přestavby vozidel na ETANOL E85

s jednotkou ELOTEC-EC85

Další z jednotek schválených do provozu v ČR a zapisuje se do TP vozidla je jednotka s označením ELOTEC-EC85

S jednotkou ELOTEC a zápisem do TP je vozidlo osvobozeno od platby silniční daně

Základní informace o jednotce ELOTEC:

Kompletně celá sada pro přestavbu na E 85 je ELOTEC,který je vyráběn v Německu. Sada je vybavena kvalitními snímači paliva, teploty a otáček ,které spolu s výkonným software řídící jednotky umožní bezproblémový chod motoru. Motor spaluje na libovolnou směs paliva v různém poměru benzinu natural 95 a E85 s vylepšenou funkcí studeného startu a spotřeby. Instalace jednotky je z důvodu nároků na montáž a dodržení předepsaných postupů možná pouze v síti autorizovaných partnerů firmy Flexcar. Instalace jednotky bez zapsání do TP není možná. ELOTEC-EC85 je jednou z prvních jednotek v ČR ,která je schválená Ministerstvem dopravy. Sadu lze nainstalovat do vozidel se zážehovým motorem s nepřímým vstřikováním paliva. Po nainstalování jednotky je nutné absolvovat měření emisí na SME (Stanice měření emisí). Jednotka se po přestavbě zapíše do technického průkazu. Vyhnete se tak v budoucnosti případným problémům na STK.

Po zápisu do technického průkazu bude zákazníkovi na úřadě vydán nový malý technický průkaz (50Kč) Přestavba vozidla trvá cca jednu až dvě hodiny. S návodem je zákazníkovi předán SOS konektor, kterým lze uvést auto do stavu jako před přestavbou.

Ceník přestavby s prací
4 válec ELOTEC 8800,- Kč s DPH
6 válec ELOTEC 10300,- Kč s DPH
8 válec ELOTEC 10800,- Kč s DPH

Výhody jednotek ELOTEC – EC 85

ELOTEC je schválena Ministerstvem dopravy ČR. Po montáži je proveden zápis do TP vozidla. Takto evidovaná přestavba na E85 je osvobozena od silniční daně Byla testována a vyhověla akreditovanou zkušebnou Dekra Je vybavena snímačem,který rozpozná přesný poměr paliva(lepší spotřeba a chod motoru) Jednotka má výborné výsledky v oblasti studených startů a spotřebě díky kvalitním snímačům teploty,otáček a software,vypočítává přesnou dávku pro vstřikování. Parametry jednotky vyhovují většině vozidel vybavených nepřímým vstřikováním paliva.

Rozhodnutí ministerstva PDF dokument 1 | Rozhodnutí ministerstva PDF dokument 2 prestavby etanol E85 prestavby etanol E85

V případě zájmu o přestavby na E85-Etanol nás kontaktujte

Tel:603496718,469687110
Email:info@auto-lemi.cz

Budeme velmi rádi, vyberete-li si pro přestavbu vašeho vozu právě nás.

Autoservis AUTO-LEMI s.r.o. se nachází se v obci Bylany u Chrudimi u silnice I. třídy na trase Chrudim-Heřmanovův Městec cca 10 km od Pardubic.Na vaše dotazy rádi odpovíme.

PŘESTAVBY E 85 - ETANOL

Tel:603496718,469687110
Email:info@auto-lemi.cz

PROFESIONÁLNÍ PŘESTAVBY NA BIOETHANOL E 85 TANKUJTE ZA 25 Kč

+   Odběr novinek
+   Aktuální nabídka

Zetor 7201

K prodeji výměnným fondem motor Zetor 7201

Cena: 31.000,- Kč bez DPH

Motor AVIA 31.1 typ 712

K prodeji výměnným fondem Motor AVIA 31.1 typ 712

Cena: 35.000,- Kč bez DPH

AKCE

Při nákupu náhradních dílů v naší prodejně dostane zákazník slevu 20% z oficiálního ceníku za předpokladu, že využije při montáži naši autodílnu.

Cena: -20%

Nemrznoucí kapalina do chladičů (CS ANTIFREEZE G 11) 1l volně stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 65,-Kč / litr s DPH

Nemrznoucí kapalina do chladičů (CS ANTIFREEZE G 12) 1l volně stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 75,-Kč / litr s DPH

Motorový olej Classic Meduna PT 5W40 1l stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 94,-Kč / litr s DPH

Motorový olej Classic Meduna PT 10W40 1l stáčený

Stáčíme do obalů o obsahu 5,10,60,200, litrů. Toto zboží můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

Cena: 70,-Kč / litr s DPH

+   Poptávkový formulář


Jméno:* Tel.: Email:* Zpráva:* 2 + 4 =
* Povinné položky


Auto-Lemi, s. r. o. 2013 © All rights reserved.
Generální opravy motorů | Kabiny AVIA | Montáže LPG | Nemrznoucí kapalina | Motorové oleje | Náhradní díly | Pneuservis

Auto-Lemi, s. r. o.
Bylany 150 (81)
538 01 Bylany u Chrudimě
e-mail: info@auto-lemi.cz

mapa webu | partneři | admin