+  Navigace

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Auto-Lemi.cz

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Správcem osobních údajů je AUTO-LEMI s.r.o., adresa Bylany 150, 53801

Zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Evidence mailových adres pro rozesílání newsletterů

Udržování kontaktů se stávajícími i potenciálními zákazníky

Pouze e-mailová adresa

Oprávněný zájem

 Do podání námitky

Získávání zájemců o obchodní informace formou osobního kontaktu.

Komunikace s potenciálními zákazníky

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 Do podání námitky

Zpracování osobních údajů zákazníků

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Doba uložení

Přijetí objednávky

Zajištění dodání objednávky

Kontaktní a fakturační údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

Po dobu platnosti smlouvy

Zajištění dodání včetně předání přepravní službě

Údaje pro dodání a možnou reklamaci

Kontaktní a fakturační údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

Po dobu platnosti smlouvy

Fakturace a archivace faktur

Archivace faktur ze zákona

Faktury

Právní povinnost

Dle zákona

Zpracování osobních údajů dodavatelů

Vysvětlení k tabulce a zpracováním

 • Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.
 • Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.
 • Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
 • V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.
 • V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do doby stanovené daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.
 • Osobní údaje získáváme pouze přímo od subjektů údajů.
 • Název zpracování

  Účel zpracování

  Kategorie osobních údajů

  Právní titul

  Doba uložení

  Evidence a archivace přijatých faktur

  Zákonná povinnost

  Fakturační údaje

  Právní povinnost

  Dle zákona

  Evidence vydaných objednávek a smluv

  Zajištění nákupu

  Kontaktní údaje

  Oprávněný zájem

  Dle zákona

  Práva subjektu

  Vaše práva ke zpracovávaným osobním údajům.

  Právo

  Upřesnění

  Požadovat výpis

  Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

  Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. 

  Výjimkou, kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

  Požadovat opravu

   

  Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění. 

  Požadovat výmaz

   

  Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

  Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

  Požadovat omezení zpracování 

  Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

  K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

  Podat námitku proti zpracování

  Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

  Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

  V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

  Odvolat souhlas se zpracováním

  To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

  Požadovat výpis v přenositelném formátu

   

  Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

  Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. 

  Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

  Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

  Podat stížnost na dozorový úřad

   

  V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na dozorový úřad.

  Uplatnění práv

  Pro uplatnění práv podejte elektronickou žádost na adresu auto-lemi@seznam.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto průkazu totožnosti Vám nemůžeme vyhovět.

  Úkony nejsou zpoplatněny, pokud shledáme žádost jako neopodstatnělou (např. opakující se žádost), můžeme vykonání úkonu zpoplatit či odmítnout

  +   Odběr novinek
  +   Aktuální nabídka

  Zetor 7201

  Připravíme na objednávku výměnným fondem motor Zetor 7201

  Cena: 39.000,- Kč bez DPH

  Motor AVIA 31.1 typ 712

  Připravíme na objednávku výměnným fondem Motor AVIA 31.1 typ 712

  Cena: 39.000,- Kč bez DPH

  Klimatizace

  servis klimatizací pro chladiva R 134a - 1234yf dekarbonizace motoru vodíkem od 1500,-Kč

  Cena: 00

  Motor AVIA A 31T

  Motor AVIA A 31T typ D 407.03 Připravíme na prodej AVIA používaný pro vozidla typu A 31,1 TURO EURO I. Způsob prodeje výměnnou.

  Cena: 55 000,- 58 000,-

  Motor AVIA D 421.85

  Motor AVIA D 421.85 Používaný pro AVIA A60-75,D75 Způsob prodeje výměnnou

  Cena: 86 000,-

  +   Poptávkový formulář


  Jméno:* Tel.: Email:* Zpráva:* 2 + 4 =
  * Povinné položky


  Auto-Lemi, s. r. o. 2013 © All rights reserved.
  Generální opravy motorů | Kabiny AVIA | Montáže LPG | Nemrznoucí kapalina | Motorové oleje | Náhradní díly | Pneuservis

  Auto-Lemi, s. r. o.
  Bylany 150 (81)
  538 01 Bylany u Chrudimě
  e-mail: info@auto-lemi.cz

  mapa webu | partneři | admin